С настоящите „Общи условия“ се уреждат взаимоотношенията между Адека ЕООД, от една страна, и от друга страна – клиентите на електронния магазин с домейн bgmodazadeteto.com, които ползват продуктите и услугите, предоставени на сайта.

Чрез използването на интернет страницата www.bgmodazadeteto.com нейното съдържание, както и предлаганите към нея услуги, потребителят е еднолично отговорен за всички последствия, настъпили от това използване.

Цялото съдържание, включително, но не само, статични изображения, динамични изображения, текст и/или мултимедийно съдържание, публикувани на Интернет страницата са собственост на Адека ЕООД или на трети лица, като в този случай съдържанието може да бъде съпътствано от упоменаване за неговата собственост, за което Адека ЕООД притежава разрешение за ползване.

Потребителят не може да копира, прехвърля, модифицира или да прави други изменения,  свързва с, включва каквото и да било съдържание в друг контекст, извън този на bgmodazadeteto.com, включително всякакво съдържание от интернет страницата, без изричното съгласие на Адека ЕООД.

Всяко съдържание, до което потребителят има или получава достъп, е защитено от този документ, освен ако съдържанието не е придружено от специално и надлежно издадено съгласие за ползване между Адека ЕООД и потребителя, друга страна или пък няма изрично упоменаване от страна на Адека ЕООД към въпросното съдържание за използването му.

Адека ЕООД не поема каквато и да било отговорност, в случай, че потребителят бъде подведен от трети лица, които се представят за представители на интересите на Адека ЕООД. Потребителят се задължава да информира Адека ЕООД при наличието на такива опити, използвайки наличните форми за контакт.

РЕГИСТРАЦИЯ, ПОРЪЧКА, ДОСТАВКА, ЦЕНА И НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

1. Поръчка

Поръчка през онлайн магазина bgmodazadeteto.com може да се прави 24 часа в денонощието, включително през почивни дни и в дните на официални празници.
Предлаганите в сайта артикули отговарят на снимковите изображения, като са възможни минимални отклонения, които са в резултат на заснемането, резолюцията и големината на екрана на електронното устройство, от което клиентът извършва поръчката.
След финализирането на поръчката служители обработват и потвърждават наличността на съответния артикул. Поръчката се обработва на следващия работен ден след финализирането й от клиента.
Възможно е поръчаните артикули да са изчерпани, затова след финализиране на поръчката клиентът ще получи потвърждение за доставка. В случай, че заявените артикули не са налични, Адека ЕООД се задължава да възстанови всички предварително платени суми до 14 дни от датата на плащане.
Адека ЕООД може едностранно да прекрати поръчка, направена от клиент, като предварително го уведоми, без никакви по-нататъшни задължения за никоя от страните и без която и да е страна да е отговорна за нанесени вреди.
След като клиентът потвърди сумата на поръчката и Адека ЕООД информира клиента относно валидността на поръчката, тя се подчинява на условията и сроковете на Договорите за продажба от разстояние, уредени в действащото българско законодателство.

2. Регистрация

Първоначалната регистрация на сайта се прави еднократно в секция „ВХОД/ РЕГИСТРАЦИЯ/ МОЯТ ПРОФИЛ“ като данните, отбелязани със звездичка, са задължителни.
При регистрация клиентът въвежда адрес за доставка, име и фамилия, електронна поща и телефон за контакт. Клиентът отбелязва също потребителско име и парола, с които ще се идентифицира при последващи поръчки и вход в системата на bgmodazadeteto.com.
След първоначална регистрация, при всяка следваща поръчка и/или вход в системата на bgmodazadeteto.com клиентът има възможност за промяна на първоначално въведената лична информация за доставка, като телефон за контакт, адрес за доставка и/или фактуриране.
При повторна поръчка през онлайн магазина bgmodazadeteto.com, както и отделен вход в системата на сайта, е достатъчно клиентът да се идентифицира единствено чрез въвеждане на потребителско име и парола в предвидената за това секция в сайта. След регистрация, от своя личен профил клиентът може да следи и да проверява състоянието на текущата си поръчка, избраните стоки, тяхното количество и крайна цена. От там клиентът може да направи поръчката, да добави или да изтрие артикули от профила си, избирайки съответните за целта бутони.
От своя личен профил клиентът може да проверява статуса на всички свои предишни поръчки.

3. Цени

Цените на артикулите в онлайн магазина bgmodazadeteto са крайни, с включен ДДС.
Цената за доставка не е фиксирана за цялата страна (моля вижте в секция Доставка).
Доставката е за сметка на клиента.
При финализиране на поръчката клиентът вижда тотала, който трябва да заплати за избрания продукт, заедно с включената доставка.

4. Начини на плащане

Клиентът избира начина на плащане от предвидените в сайта възможности за плащане.

Начините на плащане са както следва:

Наложен платеж: при получаване на продукта дължимата сума се заплаща на куриера. В нея се включва цената на продукта и сумата, дължима за доставка.

ОСНОВНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВСЯКА ОТ СТРАНИТЕ

1. Права и задължения на Адека ЕООД:

Адека ЕООД се задължава да осигури непрекъснатото функциониране на сайта, доколкото това е възможно от зависещите от Адека ЕООД обстоятелства. Адека ЕООД не носи отговорност за непредоставяне на услугите в случай на форсмажорни обстоятелства извън контрола на Адека ЕООД, както и на проблеми, дължащи се на оборудването на клиента.
Адека ЕООД има право да изпраща съобщения до регистриралите се потребителите, както и да помества на страниците си всякакви рекламни банери и съобщения за стоки и услуги в сайта, включително и такива, които препращат към други интернет страници. Адека ЕООД не носи отговорност за верността и законосъобразността на подобни сайтове.
Ако избраните артикули не са налични или възникне проблем с доставката в случай на форсмажорни обстоятелства извън контрола на Адека ЕООД, Адека ЕООД се задължава да възстанови всички предварително платени суми до 14 дни от датата, на която клиентът е направил плащането за артикула.

2. Права и задължения на Клиента:

Клиентът е длъжен да не предоставя потребителското си име и парола за сайта на трети лица, тъй като се счита за титуляр на всяка направена през сайта поръчка.
Клиентът е длъжен да не извършва действия или бездействия, насочени срещу нормалното функциониране на сайта, нормалната работа на останалите интернет потребители, както и всякакви действия, водещи до нарушаване на интернет етиката.
Условието за връщане е артикулът да няма следи от употреба, да не е с нарушен търговски вид, както и да е в оригиналната си опаковка. Възстановяването на сумата от страна на Адека ЕООД се извършва по банков път на сметка, посочена от клиента, в срок от 30 дни от връщането на поръчката.
По всяко време клиентът може да иска потребителския му акаунт да бъде изтрит от сайта на Адека ЕООД, заедно с прилежащите към него данни. За тази цел той трябва да изпрати съобщение за желанието си до администрацията на сайта на info@bgmodazadeteto.com, използвайки мейла, от който се е регистрирал на сайта.
По време на регистрация клиентът е длъжен да предостави правилни данни, както и да разреши на администрацията на Обичка да провери тяхната достоверност чрез телефонно обаждане или мейл за потвърждаване на достоверността на информацията.

СЪХРАНЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Клиентът дава съгласие Адека ЕООД да съхранява информация или получава достъп до информация, съхранена в крайното устройство на Клиента – „бисквитки” (cookies)
Целите на съхраняването на предоставената информация са както следва: идентификация на клиента при влизане и използване на сайта; достъп и промяна на лични данни и настройки при използване на сайта; създаване, поддържане, преглед и архив на минали и текущи поръчки.
Целите на обработването на предоставената информация са както следва: предотвратяване на злоупотреба с идентификация на клиента при влизане и използване на сайта; подобряване на услугите, предоставяни от Адека ЕООД; статистическа информация за покупки, посещаемост и присъствие на сайта.
Адека ЕООД осигурява на потребителите възможност по всяко време да получат информация за съхраняваните в крайното устройство данни – „бисквитки” (cookies).
Адека ЕООД има право и на последващо съхраняване на информация или получаване на достъп до информация в случай, че клиентът не е възразил.
С оглед използването на услугите, предмет на настоящите общи условия, клиентът предоставя своите лични данни като Адека ЕООД се задължава да използва тази информация само с оглед изпълнение на направената заявка от страна на клиента.
Предоставената от клиента информация не се представя или продава на трети лица.
Адека ЕООД може да използва предоставена от клиента лична информация, като име и фамилия, физически и/или електронен адрес само за целите за обработка на поръчката и за  директен маркетинг. При тези случаи клиентът може да използва правото си да се откаже от получаване на рекламни съобщения, заявявайки това на имейл адрес, индикиран в контакт страницата на сайта.
По всички неуредени от настоящите „Общи условия“ въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.
При възникнали спорове по тълкуването и прилагане на настоящите „Общи условия“ страните дават съгласието си същите да бъдат разгледани и решени от Софийски районен съд.

Адека ЕООД запазва правото си едностранно да променя настоящите Общи условия. Извършените промени се довеждат до знанието на клиентите чрез публикуването им на сайта.